Month: September 2014

Musikkundervisning på nett – månedens prosjekt hos NUV


Prosjektet “Musikkundervisning på nett” ved Musikkkonservatoriet har fått et fint oppslag som månedens prosjekt hos Norgesuniversitetet (NUV). Michael Strobelt og kolleger har laget et nettbasert videreutdanningstilbud for musikklærere i både grunnskole, videregående skole og kulturskole. 

Du kan lese hele artikkelen hos Norgesuniversitetet. En fin artikkel om samme studium finnes også i tidligere omtalte FOU-magasinet “Podium” . Artikkelen finner du i sin helhet i Podium nr. 8/2014.

 

Share
Posted in E-læring, Generelt, Teknologi

Utlysning av prosjektmidler til styrking av undervisningskvaliteten

I løpet av kort tid vil UiT v/Strategisk utdanningsutvalg lyse ut til sammen 4,5 millioner for studieåret 2015 kroner til styrking av undervisningskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet.

Midlene er delt inn i tre kategorier. For samtlige kategorier gjelder at de skal gå til prosjekt som tar utgangspunkt i faglig/pedagogiske utfordringer som vil bidra til å styrke studentenes læringsutbytte og gjennomstrømming. De tidligere «Fleksmidlene» inngår i denne satsingen og er nå inndelt i to kategorier; såkornmidler og utviklingsmidler.

Såkornmidler
Det

Share
Posted in Digital eksamen, Flexprosjekt, Utvikling

Trenger du å lage enkle interaktive kart og grafer?

Enkle, interaktive kart og grafer kan være nyttig i mange sammenhenger. Google har også på dette området flere nyttige verktøy. I en artikkel i Teknisk ukeblad beskrives framgangsmåten for å lage slike presentasjoner. Synes du dette er spennende kan du lese mer her.

 

Share
Posted in Utvikling, Verktøy Tagged with: