Month: June 2014

HELSEFAK lager pedagogisk poliklinikk

HELSEFAK annonserer nå en egen pedagogisk poliklinikk. Det er HelPed (Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling) som står bak tiltaket. HelPED har her valgt å skape et nytt begrep for  å gi nærhet til de helsefaglige utdanningene. 

Den nye poliklinikken tilbyr veiledning av utdanningsprosjekter og pedagogisk hjelp knyttet til alle oppgaver som har med undervisning å gjøre. Denne bloggen synes tiltaket er prisverdig og hilser det nye begrepet velkommen. Du kan lese mer om tiltaket her. 

Share
Posted in E-læring, Veiledning Tagged with:

MOOC til Norge.

Utvalget som har utredet MOOC i Norge har nå avlevert sin andre og siste del av utredningsarbeidet. Arbeidet har blitt til en NOU – nærmere bestemt NOU 5/2014, kalt “MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning”. 

Utredningen belyser mange ulike sider ved fleksibel utdanning i Norge, og inneholder spennende lesning for alle som er opptatt av dette feltet. Hele utredningen finnes på Kunnskapsdepartementets sider. Rapporten kan også lastes ned fra samme sted. 

Share
Posted in E-læring, MOOC

Are you for real? Tilhørighetsfølelse og tilstedeværelse i nettbasert undervisning og læring

Frafall av studenter fra høyere utdanning, og kanskje spesielt fra nettbaserte kurs, er et tema som har blitt viet mye oppmerksomhet de senere årene. Forskning på faktorer som ligger bak at enkelte studenter velger å hoppe av et studie eller kurs vitner om et sammensatt og til dels uoversiktlig bilde som spenner fra sosial bakgrunn og økonomiske forhold til fysiske og sosiale omgivelser ved studiestedet. Ett av tema som har blitt trukket fram i denne sammenhengen er tilhørighetsfølelse –

Share
Posted in E-læring, Generelt