Month: April 2014

UiT Norges arktiske universitet arrangerer konferanse om kvalitet i utdanningene

UiT arrangerer 29. mai en åpen konferanse med tittelen “Kvalitet i utdanningene – er større bedre?”. Konferansen er et samarbeid med NOKUT. Konferansen fokuserer på  fusjoner, faglig konsentrasjon og samarbeidets betydning for kvalitet i utdanningene.

Konferansen holdes ved Campus Breivika – UiT, Auditorium 1 – Teorifagsbygget. En nærmere beskrivelse av konferansen med program finnes på denne lenka.

Share
Posted in Konferanser, Studiekvalitet Tagged with:

NOKUT lyser ut utdanningskvalitetsprisen 2014

NOKUT lyser nå ut Kunnskapsdepartementets årlige pris for fremragende arbeid med studie- og utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning. Alle høyere utdanningsinstitusjoner innbys nå til å søke om prisen som er på hele en million norske kroner.

Fullstendig informasjon med søknadskrav og søknadsskjema finnes på denne lenka hos NOKUT. Søkere bør merkes seg at søknadsfristen er satt til 2. juni 2014

Share
Posted in Studiekvalitet

Utlysning av entrepenørskapsmidler 2014

Norgesuniversitetet utlyser på vegne av Kunnskapsdepartementet midler til prosjekter som skal  fremme innovasjon og entreprenørskap i alle fag i høyere utdanning. Fagmiljøer som så langt ikke har kommet så langt på dette feltet prioriteres. Det samme gjør samarbeid med andre fagmiljøer. Søknadsfrist er 15. juni 2014. 

Mer informasjon med hele utlysningsteksten og søknadsprosedyrer finnes hos Norgesuniversitetet. 

Share
Posted in Generelt, Opplæring Tagged with: ,

MOOC for arbeidslivet

Høgskolen i Lillehammer arrangerer i samarbeid med LO, NHO, Fleksibel utdanning Norge og Norgesuniversitetet en konferanse om MOOC for arbeidslivet. Konferansen er lagt til Oslo Kongressenter 26. mai 2014. 

Konferansen tar opp viktige spørsmål om betydningen av MOOC for næringslivet sitt opplæringsbehov. Den ser også på hvilke følger MOOC vil ha for høgre utdanning sin evne og mulighet til å bidra som kompetansetilbyder.

Mer om team på konferansen, program og påmelding til konferansen finner du her.

 

Share
Posted in E-læring, MOOC Tagged with: