Month: March 2014

Kjell Øystein Netland får utdanningsprisen

Kjell-ystein-Netland

Utdanningsprisen 2014 ble på fredag tildelt universitetslektor Kjell Øystein Netland ved Institutt for fysikk og teknologi, NT-fakultetet.

Kjell Øystein er for oss som jobber med fleksibel utdanning godt kjent gjennom sitt mangeårige arbeid med flere fleksibiliseringsprosjekter. Han har vært prosjektleder for prosjektet “Fleksibelt introduksjonsemne i fysikk” i perioden 2012-2014, og er er nå prosjektleder for to prosjekter: “Fleksibilisering av grunnemner i fysikk med fokus på energi, klima og miljø studiet” og “Elektronisk prøvemodul for WOLF”. 

Kjell Øystein er en dedikert og kreativ

Share
Posted in E-læring, Generelt Tagged with:

Årsfesten 2014 på nett – tilgjengelig og besparende!

UiT sin store årsfest ble i år lagt på nett for første gang. Dermed kunne de som av ulike grunner ikke kunne delta fysisk i auditorium1, se hele tilstelningen både live og i opptak.

Av statistikken ser vi at 154 personer så hele eller deler av festforestillingen på nett. Det får oss til å gjøre noen betraktninger om både tilgjengelighet og besparelser ved bruk av sendinger på nett (såkalt «streaming»). Om bare en liten del av våre kolleger i Alta skulle

Share
Posted in WebTV

Norgesuniversitetet lyser ut midler for 2015

Norgesuniversitet (NUV) lyser nå ut midler for 2015. Som vanlig de siste år er det en prekvalifisering først, og deretter en ny søknadsfrist for de søknadene som velges ut i prekvalifiseringen. Fristen for prekvalifisering er satt til 15. mai og endelig søknadsfrist til 1. november.

Som tidligere er det utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksible studietilbud i høyere utdanning,  og utdanningssamarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi som er de overordnede føringene. I år er

Share
Posted in E-læring, Forskning Tagged with:

HELSEFAK lager konferanse om studentaktiv læring

HELSEFAK lager torsdag 3. april intern utdanningskonferanse med temaet “Studentaktiv læring”. Dagen inneholder både forelesninger og workshop om så spennende temaer som casebasert læring, profesjonell kompetanseutvikling (PROFKOM), forelesning som gir studentaktiv læring, Fronter og andre digitale verktøy til bruk i undervisningen og simulering (FOSS).

Konferansen retter seg primært til ansatte og studenter ved Helsefak, Interesserte kan lese om konferansen og se programmet på denne lenka.

 

Share
Posted in Konferanser Tagged with:

HSL-fakultet tar digital eksamen på alvor.

HSL gjennomfører denne våren digital skoleeksamener i til sammen 19 emner. Dette er i tillegg til innleveringer av alle hjemmeeksamener digitalt i Fronter. Det er første gang ved UiT at en benytter en helhetlig teknologisk løsning til gjennomføringen av skoleeksamen.  Det er det danske systemet WISEflow som brukes. Utdanningsavdelingen (UTA) leder nå arbeidet, mens ITA og RESULT bidrar til gjennomføring. Interesserte kan få mer informasjon ved å henvende seg til disse avdelingene.

UiT har i tillegg til å utrede

Share
Posted in Digital eksamen Tagged with:

WOLF – en ufarlig, men viktig ulv

WOLF står for for Web-basert Oppgave og LøsningsForslagsdatabase, og er et prosjekt ved NT-fakultetet. Opprinnelsen til  prosjektet kom fra matematikk-miljøet, men de fleste fagene ved NT har etter hvert koblet seg på arbeidet.

Kort fortalt er WOLF en samling av oppgaver og løsningsforslag som er tilgjengelig via web. Dokumenter lastes opp som LaTeX (programmeringsspråk for formler og spesialtegn) og er tilgjengelig for nedlasting som PDF. På denne måten kan lærere – og etter hvert også studenter – hente oppgavesett til øving eller selvtesting.

Share
Posted in E-læring, Teknologi Tagged with:

Polyrytmer – spennende digitalt læremiddel

Dosent i hørelære ved Det kunstfaglige fakultet, Niels Eskild Johansen, har utarbeidet en lærebok og en tilhørende nettside med trening i polyrytmer. Johansen utgir dette materialet som en bok som nå kan kjøpes, men alle kan se – og kanskje først og fremst lytte  til – eksempler på det arbeidet som er gjort. RESULT har hatt ansvaret for webutviklingen. Se og lytt til Polyrytmer her.

Share
Posted in Generelt

Kunstvitenskap på nett

Kunstvitenskap tilbyr nå innføringsemnet “Kunsten å se” som nettstudium. Du kan lese mer om dette spennende studiet på UiT sin egen nettside. 

Share
Posted in E-læring

Bibsys lager MOOC portal og eCampus følger opp

Bibsys har nå laget en egen portal for MOOC. Tanken er å gi en oversikt over alle norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr MOOCs.

Gjennom et samarbeid med de åpne programvaretilbyderne Canvas og edX,  tilbys også muligheten til å legge inn nye MOOC kurs i portalen om en ønsker det. Du kan lese mer om mulighetene hos Bibsys. 

Samtidig henvender eCampus seg nå til alle høyere utdanningsinstitusjoner med spørsmål om en samordning på programvaresida. Du kan lese mer om dette

Share
Posted in MOOC, Verktøy

Kahoot! Spillbasert læring.

Kahoot! markedsfører seg som spillbasert lærings- og responssystem (bedre kjent som klikkere). På enkel måte kan lærer lage spørsmål som studentene kan respondere på. Studentene kan bruke de fleste typer mobiltelefoner og nettbrett i arbeidet. Norges eneste professor i spillteknologi, Alf Inge Wang ved NTNU, har vært sentral i utviklingen av plattformen. 

Spennende? Les mer på nettet og skaff deg en gratis konto.

Share
Posted in E-læring, Verktøy