Month: January 2014

Nettkurs om forebygging av plagiat

UB og RESULT har sammen laget nettkurs i forebygging av plagiat. Kurset er menst som en ressurs for undervisere ved Universitetet i Tromsø som ønsker å arbeide med forebygging av plagiat i studentarbeider. Målsettingen med kurset er å bidra til økt fokus på metoder som kan hindre at studenter tyr til plagiat eller ubevisst ender opp med å plagiere. Her kan nevnes god opplæring i akademisk skriving og referanseteknikker, økt fokus på læringsprosessene rundt det å skrive, utformingen av skriftlige eksamener

Share
Posted in Opplæring

Prosjektet “Fleksibel utdanning” går inn i sitt fjerde år

Prosjektet “Fleksibel utdanning” ble etablert i 2011 som en egen satsing på fleksibel utdanning. Tilsammen 12 millioner kroner ble avsatt for perioden 2011-2014. Prosjektet hadde sin fjerde tildeling i desember 2013. I alt 58 prosjekter har mottatt støtte gjennom de 4 tildelingsrundene.

Erfaringene som er høstet i prosjektene er viktige. En første oppsummering våren 2013 er beskrevet i rapporten “Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning” (Februar 2013).

Du kan lese mer om prosjektet, tildelingene og erfaringene på denne lenka. 

Share
Posted in Flexprosjekt

Velkommen til blogg

Velkommen til RESULT sin nye blogg!

Med denne bloggen håper vi å gi deg både informasjon og inspirasjon til ditt arbeid med fleksible studier. Den vil inneholde alt fra nyheter til forskning. Kort sagt alt vi tror vil være av interesse for deg som er interessert i undervisning, læring og teknologi.

Vi ønsker selvsagt tilbakemeldinger fra deg. I blant også synspunkter på spørsmål vi drøfter i bloggen. Har du  innspill, tips eller meninger du vil dele med andre, ber vi deg vennligst

Share
Posted in Generelt