Åpenhet og visninger

Vi legger opp til at det skal være tre ulike «visninger» av mappen, og disse visningene innebærer ulike nivåer av åpenhet:

1) Lukket visning

Den første visningen er den mest lukkede. Når du oppretter en mappe vil du samtidig bli såkalt administrator av din egen mappe. Dette er en versjon av din egen mappe som kun du selv skal se.

2) Underveisvisning

Underveis i arbeidet med mappen er det en stor fordel at alle mappene ligger åpent mellom deltakerne i programmet. Dette vil være den andre formen for visning av mappen. Enkel tilgang til hverandres mapper er viktig blant annet for at dere skal kunne arbeide sammen på ulike vis med mappene og være hverandres «kritiske venner». Det er ikke nødvendig og neppe heller noe poeng at mappen er tilgjengelig for offentligheten før den er ferdigstilt og evt godkjent. Men det er et poeng at de andre deltakerne og mentorene har tilgang til mappen for å kommentere underveis i prosessen. Dette gjøres ved at du deler nettadressen med de andre deltakerne og med mentor, og at vi alle har gjensidig tillit til at ingen sprer uferdig materiale videre ved å dele noe av dette ut på nett. Her vil mappen være delvis beskyttet ved at den ikke er søkbar / indekserbar for søkemotorer og at ingen sprer url-adressene til uvedkommende. Dersom du ikke ønsker å legge ut foreløpige versjoner av tekstene på den måten vi beskriver her kan du avtale med de andre at du sender word-filer eller at dere deler filer i Google-docs.

3) Åpen (public) visning

Når mappen er ferdigstilt og eventuelt også godkjent, anbefaler vi deg å legge mappen åpent ut på nett, det vil si å gjøre den søkbar / indekserbar, men med mulighet for å passordbeskytte enkelte sensitive dokumenter. Dette vil være den tredje formen for visning av mappen. Ved å passordbeskytte enkelte dokumenter vil deler av mappen kun være åpen for administrator, mentor og vurderer. Særlig gjelder dette skjemaene brukt til kollegaveiledning, da disse kan være sensitive å vise fram i offentligheten for både deltakeren selv og for samarbeidende kollega. Det er særlig viktig at man ikke holder tilbake kritiske vurderinger av egen og andres undervisning i kollegaveiledningen, og hvis man vet at skjemaene skal publiseres på nett kan man komme til å holde tilbake kritikk. Det er ikke heldig for den enkeltes utvikling i retning av å bli en bedre underviser. Hver og en må for øvrig selv vurdere nytten av «åpenhet versus ærlighet», i mappen som helhet. Det vil være mulig ikke å publisere mappen åpent på nett ved fortsatt å sørge for at den er ikke søkbar / indekserbar, og dessuten ved å passordbelegge flere dokumenter enn bare kollegaveiledningsskjemaene. Vær oppmerksom på at all omtale av enkeltpersoner omfattes av personvernlovgivningen.

Argumenter for og mot åpenhet og nettpublisering

Det å gjøre ferdigstilt og godkjent mappe mest mulig åpent tilgjengelig har flere fordeler. Det dreier seg mest om ulike pedagogiske begrunnelser, der det er vanlig å anta at man får de største gevinstene av digitalt mappearbeid når mappen er helt åpen:

  • En mer autentisk (og mer motiverende) skrivesituasjon underveis, man forholder seg ikke bare til en vurderingskomite, men til reelle lesere.
  • Det at man reelt skal publisere på nett vil medføre at man med nødvendighet utvikler sin digitale kompetanse, det være seg kompetanse om opphavsrett eller kommunikativ kompetanse for nett.
  • Det kan motivere til at man ønsker å endre og forbedre mappen, og med det utvikle sin pedagogiske kompetanse videre, også etter at mappen er godkjent.
  • Det vil fremme kunnskaps- og erfaringsdeling mellom undervisere i høyere utdanning. Man går fra en lukket til en åpen kunnskapsprosess.

Man skiller normalt mellom arbeidsmapper og presentasjonsmapper. Når man skal legge ut mappen ved ferdigstilling vil den kunne først og fremst fremstå som instrument for å dokumentere kompetanse, som undervisnings-CV, og ikke først og fremst som instrument for deltakerens egen pedagogisk-didaktiske læring og utvikling. Av hensyn til egen læreprosess vet vi imidlertid at du vil trenge å vise fram egen utviklings- og læringsprosess. Dette kan komme til å stå i motsetning til en best mulig selvpresentasjon. Hva vil det å legge mappene åpent ut medføre for tekstene du skriver? Det kan medføre:

  • At man underkommuniserer det man oppfatter som feil og mangler i egen undervisning
  • En mindre selvkritisk og selvreflekterende mappe
  • En mer instrumentell tilnærming

Her er det avgjørende at de ulike hensynene veies mot hverandre.