Digital mappe

I sammenheng med at pedagogisk basiskompetanse også innebærer et element av digitale ferdigheter, ble det i 2012 besluttet at alle pedagogiske mapper skal forligge i digitalt format. Mappene utformes og publiseres i den nettbaserte plattformen WordPress (som nok flere vil kjenne igjen som en blogg-plattform).

 

Hvordan går man frem for å lage en digital mappe?

Vi har produsert en serie videoer som viser fremgangsmåten i detalj, fra oppretting til publisering. I tillegg har du også tilgang på en tekstbasert manual. Begge deler finner du på denne siden. Skulle du likevel ha spørsmål eller behov for videre teknisk veiledning, ta kontakt med oss på Result.

 

Hva innebærer det at den pedagogiske mappen skal være en digital mappe?

Med overgangen fra papirbasert til digitalt format oppstår det en del nye problemstillinger. Utover det rent tekniske, har dette først og fremt å gjøre med nettpublisering og grader av åpenhet (tilgang for “offentligheten”). En digital mappe kan publiseres helt åpent på nett eller den kan foreligge digitalt uten å publiseres på nett. Når mappen publiseres helt åpent på nett innebærer det at alle som vil kan ha tilgang til den. Dersom mappen foreligger digitalt uten at den er publisert på nett er det kun den som er eier av mappen og den han eller hun gir tilgang som kan se den. Det finnes også ulike former for løsninger derimellom. Dette kan du lese mer om her.