Mentorordningen

Veiledningen på Program for pedagogisk basiskompetanse er organisert gjennom “mentorgrupper”. Disse består av rundt 6-7 deltakere og én mentor (en av underviserne på programmet). Mentoren fungerer som din støttespiller og veileder i arbeidet med å utvikle din pedagogiske mappe. Du vil også samarbeide tett med de andre deltakerne i din mentorgruppe, blant annet igjennom prosess-skriving tilknyttet arbeidet med “Min undervisningsfilosofi“. Se oversiktene under for å finne ut hvilken mentorgruppe du er medlem av.

Du vil bli introdusert for din mentor og mentorgruppe i løpet av den første dagen av kurset Å undervise i høyere utdanning. Her vil du blant annet få sjansen til å ta opp spørsmål du måtte ha angående Program for pedagogisk basiskompetanse og de ulike elementene som skal inngå i den pedagogiske mappen (egen undervisningshistorie, fordypningsprosjekt, undervisningsfilosofi etc.). Agendaen for møtet kan lastes ned her.

Alle spørsmål og eventuelle problemer du måtte ha, det være seg av faglig eller praktisk art, rettes til din mentor som så eventuelt videreformidler eller setter deg i kontakt med relevante personer eller instanser.

Oversikt over mentorgrupper for 2016/17

Mentor: Marit Allern
 1. Gerd Berge
 2. Eystein Dahl
 3. Marcela Douglas
 4. Hanna-Kirsti Schrøder Leiros
 5. Gabriella Oturai,
 6. Nina Camilla Wergeland
Mentor: Kine Dørum
 1. Ann-Mari Andersen
 2. Brynhild Granås
 3. Margrete Gaski
 4. Bente Heimtun
 5. Kjell Hines
 6. Helen Lundberg
 7. Thomas Vordal
Mentor: Ragnhild Sandvoll
 1. Jørn Andreas Bjørhovde Nilsen
 2. Astrid Gramstad
 3. Anne Dragøy Hafstad
 4. Liv Johanne Nikolaisen
 5. Tom Arne Rydningen
 6. Henriette Kyrrestad Strøm
 7. Katrine Wennevold