Innlevering av arbeider

I løpet av Program for pedagogisk basiskompetanse vil du måtte levere inn en del arbeider til veiledning og vurdering. For å unngå problemstillinger knyttet til innsyn og deling, gjøres dette via Fronter. I Fronter-rommet vil du finne mapper som korresponderer med de ulike innleveringene, samt instrukser for opplasting av dokumenter. Innleveringsfristene vil være kl. 24.00 på de oppgitte datoene. Innleveringsmappene stenger etter midnatt.

Fronter

Fronter er UiTs offisielle læringsplattform, og vi vet av erfaring at mange av våre deltakere bruker Fronter i sin undervisning. I løpet av Programmet får vi gjerne henvendelser angående hvordan man kan utvikle og utbedre individuelle rom og hele, nettbaserte kurs på denne plattformen. Hvis du har spørsmål knyttet til bruk av Fronter finner du informasjon og veiledning om dette i kursmodulen Digitale lærmidler i Fronter på uDig, Results åpne samling av nettbaserte kurs for utvikling av digital kompetanse for undervisere i høyere utdanning.