Generell informasjon om Programmet

Innhold og struktur

Programmet består av to hovedkurs: Å undervise i høyere utdanning og Ulike perspektiv på læring. I tillegg  inngår seminarer de tilknyttet de tre arbeidskravene som inngår i den pedagogiske mappen: utarbeiding av “Min undervisningsfilosofi“, fordypningsprosjekt og kollegaveiledning.

Figuren under gir deg en oversikt hvordan programmet er satt sammen (klikk på figuren for større versjon).

Mappe modell

Omfang

Program for pedagogisk basiskompetanse strekker seg over to semester og har et omfang på anslagsvis 150 arbeidstimer.

Undervisningsformer

I løpet av Program for pedagogisk basiskompetanse vil du møte flere ulike undervisningsformer. Vi gjør bruk av tradisjonelle forelesninger i klasserom og på nett, i tillegg til seminarer, workshops og omvendt undervisning (også kjent som “flipped classroom”). En del av arbeidet vil også foregå i mentorgrupper (se informasjon).

Felles for alle formene for undervisning er at vi vektlegger studentaktivitet. Det vil si at du som deltaker gis anledning til å bidra i undervisningssituasjonen og jobbe aktivt med lærestoffet, både inviduelt og sammen med dine kolleger.