Min undervisningsfilosofi

Et av de hovedelementene i den pedagogiske mappen er teksten som kalles «min undervisningsfilosofi». Begrepet er en direkte oversetting fra det engelske “teaching philosophy”. I de skandinaviske landene blir denne typen tekst også kalt “pedagogisk grunnsyn” og “lærerpersonlighet”. 

Vi pleier ofte å si at denne teksten står i spennet mellom hvem/hvordan du er og hvem/hvordan du ønsker å være som underviser i høyere utdanning. I utformingen av teksten forventes det at du:

  • bruker egne undervisningserfaringer og
  • egne tanker om kunnskap, læring og danning i høyere utdanning, og
  • setter dette i relasjon til teoretiske og empiriske innsikter

Med andre ord, du setter kunnskap og refleksjon i sammenheng med hva du konkret gjør som underviser. Det er også viktig å ta med at en slik tekst ikke bare gjenspeiler  den enkeltes personlige synspunkter, verdier og holdninger til læring og undervisning, men også disiplinens, institusjonens og sentrale aktørers forventninger og synspunkter om hva som er viktig for læring og undervisning (Schönwetter et al., 2002).

Å skulle formulere egen undervisningsfilosofi i en tekst kan være en relativ kompleks oppgave. I løpet av Program for pedagogisk basiskompetanse vil du jobbe systematisk med teksten, både på egen hånd, i samråd med din mentor og sammen med din mentorgruppe.