Fordypningsprosjekt

Å gjennomføre et fordypningsprosjekt innebærer å iverksette et tiltak/en endring i tilknytning til egen undervisning. Planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektet skal dokumenteres og presenteres. Tema for prosjektet kan være av rent praktisk art, eller mer teoretisk vinklet. Det essensielle her er at du tar utgangspunkt i din nåværende undervisningspraksis, og at det du fordyper deg i er noe som vil ha betydning for din fremtidige undervisningspraksis.

Det kan for eksempel dreie seg om:

  • Noe nytt (f.eks. didaktisk metode, teknikk, teknologi) du kunne tenke deg å prøve ut
  • Noe du allerede gjør i din undervisning, men kunne tenke deg å videreutvikle
  • Noe du gjør, eller kommer i berøring med, i din undervisning som du kunne tenke deg å utforske for fremtidig praksis

En undervisers tanker og oppfatninger om læring og undervisningskvalitet vil nødvendigvis henge sammen med hva han eller hun gjør og er opptatt av i sin undervisningspraksis. Fordypningsprosjektet kan derfor ses på som en parallell til, eller refleksjon av, arbeidet med å utvikle teksten “Min undervisningsfilosofi“.

Omfang

Vi har anslått at fordypningsprosjektet bør ha et omfang på ca. 20 arbeidstimer. Men, mengden tid du velger å bruke er opp til deg selv. Ta imidlertid hensyn til at det må være mulig å planlegge, gjennomføre og dokumentere innen mappen skal leveres.

Seminarer

I løpet av Program for pedagogisk basiskompetanse vil det være to seminarer knyttet til fordypningsprosjektet, et utviklingsseminar og et evalueringsseminar. Det første seminaret er obligatorisk, mens det andre er et tilbud for de som måtte ha behov for det. Se under punktene i Arbeidsprosessen for mer informasjon om seminarene.