Å undervise i høyere utdanning


Dato: 13. – 15. september
Tid: Se Program
Sted: Linken, Forskningsparken


Kurset Å undervise i høyere utdanning utgjør selve oppstarten på Program for pedagogisk basiskompetanse. Kurset går over tre hele dager og introduserer deg for noen av de mest sentrale temaene innenfor undervisning i høyere utdanning. Vi tilnærmer oss disse temaene på flere måter, blant annet gjennom praktiske øvelser (se f.eks. mikroundervisning), forelesninger og forskjellige former for gruppearbeid.

Hovedhensikten med dette kurset er først og fremst at du skal få anledning til å  begynne å snakke om, tenke rundt og diskutere undervisning, og til å komme i gang med arbeidet som inngår i den pedagogiske mappen, blant annet de tre arbeidskravene kollegaveiledning, “min undervisningsfilosofi” og fordypningsprosjekt.

Kanskje like verdifullt er det at du i løpet av de tre dagene vi er samlet vil få sjansen til bli kjent med underviserne og de andre kursdeltakerne. Blant annet vil du få møte din mentorgruppe (se informasjon om mentorordningen). Og ikke minst må vi trekke fram de trivelige felleslunsjene vi har med god mat fra kjøkkenet i Forskningsparken!