Velkommen til Program for pedagogisk basiskompetanse

Dette nettstedet inneholder det meste du vil trenge av informasjon om programmet som helhet og de ulike kursoppleggene, seminarene og arbeidskravene som inngår i det. For å hjelpe deg i planleggingen og organiseringen av eget arbeid, finner du på bunnen av denne siden en tidslinje som viser viktige datoer og aktiviteter.

Program for pedagogisk basiskompetanse har pedagogisk mappe som vurderingsform, og denne skal være digital. En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av en lærers profesjonelle utvikling og oppnådde kompetanse. Når vi møtes, vil vi klargjøre hvordan dere fra starten kan gå i gang for å utvikle en slik mappe. De obligatoriske kursene hjelper dere godt i gang. I tillegg vil hver enkelt deltaker få tildelt en fast mentor/kontaktperson fra vår faggruppe. Dette gjør vi både for at dere skal ha en bestemt person å henvende dere til, og for at vi skal kunne følge dere opp på en strukturert måte.

Nyheter

Min undervisningsfilosofi

Da er responsgruppeseminaret vel overstått, og dermed er også kurset Ulike perspektiv på læring over. Vel blåst, alle sammen! Dere er nå godt i gang med utkast til teksten "Min...

Ulike perspektiv på læring Del 2

Om en drøy uke (torsdag 17. november) møtes vi igjen til den andre delen av kurset Ulike perspektiv på læring. Denne delen av kurset har form av et seminar der vi i...

Publikasjoner med utgangspunkt i Program for pedagogisk basiskompetanse

Som nevnt under kurset Ulike perspektiv på læring, er det noen av våre tidligere deltakere som har publisert artikler på bakgrunn av arbeidet de gjorde i forbindelse med sine...

Tidslinje for kursets viktigste aktiviteter og datoer