Ansatte

Navn Funksjon Enhet  
Allern, Marit Dosent. Faggruppe:  Universitetspedagogikk Result Marit Allern, Dosent/Nestleder. Faggruppe: Universitetspedagogikk, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Bellika, Tove Personal- og økonomikonsulent Result Tove Bellika, Personal- og økonomikonsulent, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Bergli, Terje Anders Rådgiver. Faggruppe: IKT og læring Result Terje Bergli, Rådgiver. Faggruppe: IKT og læring, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Borch, Iris Helene Stipendiat.  Faggruppe: Universitetspedagogikk Result Iris.jpg
Breivik, Jens Førsteamanuensis. Faggruppe: Universitetspedagogikk Result Jens Breivik, Stipendiat. Faggruppe: Universitetspedagogikk, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Danielsen, Ådne Faglig leder/Førsteamanuensis Result Ådne Danielsen, Faglig leder, Result/Førsteamanuensis, UB/Result, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Dørum, Kine Førstemamanuensis. Faggruppe: Universitetspedagogikk Result Kine Dørum, Førstemamanuensis. Faggruppe: Universitetspedagogik, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Forsberg, Helle Avdelingsingeniør. Faggruppe: IKT og læring. Permisjon. Result Helle Forsberg, Avdelingsingeniør. Faggruppe: IKT og læring, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Fossland, Trine Førsteamanuensis. Faggruppe: Universitetspedagogikk Result Trine M. Fossland, Førsteamanuensis. Faggruppe: Universitetspedagogikk, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Grepperud, Gunnar Professor. Faggruppe: IKT og læring Result Gunnar Grepperud, Professor. Faggruppe: IKT og læring, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Hansen, Per Frank Overingeniør. Faggruppe: IKT og læring. WebTV ansvarlig, nettkonferanse, IT. Result Per Frank Hansen, Overingeniør. Faggruppe: IKT og læring. WebTV ansvarlig, nettkonferanse, IT, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Holen, Frank Postdoktor. Faggruppe: IKT og læring Result Frank Holen, Postdoktor. Faggruppe: IKT og læring, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Larsen, Jelena N Rådgiver. Faggruppe: IKT og læring. IKT- og LMS ansvarlig Result Jelena N. Larsen, Rådgiver. Faggruppe: IKT og læring. IKT- og LMS ansvarlig, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Lund, Øystein Førsteamanuensis/faggruppeleder. Faggruppe: IKT og læring Result Øystein Lund, Førsteamanuensis. Faggruppe: IKT og læring, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Madsen, Siri Sollied Stipendiat. Faggruppe: IKT og læring Result Siri Sollied Madsen, Stipendiat. Faggruppe: IKT og læring, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Natland, Yngvar Prosjektleder. Faggruppe: IKT og læring Konsulent for multimediaproduksjon til undervisning Result Yngvar Natland, prosjektleder, faggruppe: IKT og læring Konsulent for multimediaproduksjon til undervisning, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Riddervold, Kari Seniorrådgiver Result Kari Riddervold, Seniorrådgiver, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
Sandvoll, Ragnhild Førsteamanuensis/faggruppeleder. Faggruppe: Universitetspedagogikk Result Ragnhild Sandvoll, førsteamanuensis/faggruppeleder. Faggruppe: Universitetspedagogikk, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet
 Schjelde, Tor Jørgen Førstelektor. Faggruppe: Universitetspedagogikk Result Schjelde ,Tor Jørgen ved UB/Result, UiT Norges arktiske universitet.
Stenersen, Mark Google+ Facebook Rådgiver. Faggruppe: IKT og læring Result Mark Stenersen, Førstekonsulent/rådgiver og grafisk designer/graphic designer ved UB/Result, UiT Norges arktiske universitet.
Vederhus, Lillian Førstelektor. Faggruppe: Universitetspedagogikk Result Lillian Vederhus, Førstelektor. Faggruppe: Universitetspedagogikk, UB/Result, UiT Norges arktiske universitet.