Om materialet

På denne siden ligger det polyrytmiske duetter og annet polyrytmisk læremateriale.

Det er tidligere publisert mye godt læremateriale i polyrytmikk. Når jeg har valgt å lage supplerende lære/- og øvingsstoff er det fordi jeg har kjent på behovet for en større mengde tilgjengelig oppgavemateriale der musikkstudenten møter polyrytmer i en situasjon som ligner samspillsituasjonen; der deler av polyrytmen er lagt i forskjellige stemmer, eller der en instrumentalist spiller en polyrytme mens resten av ensemblet spiller annen rytmikk. Av den grunn er en stor del av det foreliggende materialet skrevet i duettform.