Auditiv analyse av harmonikk

 

Her finner du oppgavemateriale for auditiv analyse av harmonikk. Tanken med materialet er at studenten først skal lytte til en innspilling av musikkutdraget, og deretter bestemme harmoniske funksjoner og/ eller besifring. Oppgavematerialet kan også brukes til å trene på å oppfatte bassgang m.m.

Materialet består av oppgaveark ment for studenten, hvor musikkutdragets melodi er notert. Under melodien fins en tom notelinje som kan brukes til å notere bassgang, ledelinjer eller annet. I tillegg fins en “fasit”, der melodi, bassgang og harmoniske funksjoner er notert. Denne kan også brukes som utgangspunkt for å forespille en forenklet/ redusert versjon av stykket for studentene på hørelæretimen. Innspilt musikk tilhørende oppgavematerialet kan du finne i eksempelsamlingen under ikonet “Harmonikk”.