Innspilte diktater

Rytmekort

Polyrytmiske duetter

Fritonalt oppgavemateriale

Prima vista-melodier med modulasjon

Intervaller