Innspilte diktater

Rytmekort

Polyrytmikk

Intervaller

Rytmelesingsoppgaver

Prima vista-melodier med modulasjon

Fritonalt oppgavemateriale

Auditiv analyse av harmonikk