Rytmefigurer

I denne modulen er tema rytmefigurer. Modulens kapitler bygger på hverandre. Første kapittel inneholder rytmefigurer med noteverdiene fjerdedel, åttendel og halvnote. Det påfølgende kapitlet inneholder rytmefigurer med de samme noteverdiene som i første kapittel, og i tillegg sekstendeler. I kapitlet etter føyes punkteringer til, og så videre.