Modalitet

Denne modulen inneholder eksempler på musikk som går i ulike modale modi.

Aeolisk/ ren moll finner du eksempler på i modulen “varianter av mollskalaen”