Om Musicificum

Musicificium er en ressursbank tiltenkt hørelærepedagoger og lærere i beslektede fag, med mål om å være et verktøy i planlegging og gjennomføring av undervisning. Nettstedet ble påbegynt i 2013 med navnet Musikkeksempler.no. I 2017 ble Musikkeksempler.no til Musicificium, og i løpet av 2018 blir nettstedet utbygd fra kun å være en musikkeksempelsamling til også å inneholde en samling med læremateriale.

Musicificiums to deler, Eksempelbank og Læremateriale, kan du lese mer om ved å klikke på knappene som følger.

Dersom du har kommentarer eller innspill til nettstedet eller materialet som ligger her, ta kontakt på maria.m.tollefsen@uit.no.

Om eksempelbanken

I mitt virke som hørelærepedagog bruker jeg ofte mye tid på å finne gode og varierte musikkeksempler på temaer som skal gjennomgås i undervisningen. Eksempelsamlingen er laget med tanke på å lette dette letearbeidet, og på den måten være til hjelp i planlegging av undervisning.
Nettstedet inneholder lytte- og noteeksempler på ulike taktarter, rytmefigurer, skalatyper, modulasjoner med mer. Verkene som er benyttet er hentet fra ulike sjangere og stilarter. I så stor grad som mulig er det også vedlagt minst ett eksempel pr tema fra barnesang-/folkesanglitteraturen. Slik kan det kjente og kjære brukes i innlæringen av det ukjente.

For å kunne lytte til musikkeksemplene kreves abonnement på streamingtjenesten Spotify.

Eksempler på polyrytmer og harmoniske funksjoner finnes ikke på dette nettstedet, da dette allerede finnes på www.polyrytmer.info og på www.klassisk-harmoni.no.

Musikkeksempler.no utvikles og oppdateres kontinuerlig. Om du har forslag til verker som bør finnes i eksempelbanken, eller kommentarer til siden, er du velkommen til å ta kontakt på e-post: maria.m.tollefsen@uit.no.

Om lærematerialet

Her finner du læremateriale som rytmekort, rytmeetuder, innspilte diktater, auditiv analyse-oppgaver, med mer. Alt materiale på nettstedet er gratis og tilgjengelig for alle og enhver, men det er ønskelig at du oppgi hvor du har hentet materialet fra når du bruker det.