Om Musicificum

Musicificium er et nettsted til bruk i faget hørelære.

Musicificium består av to deler; en eksempelbank og en del som inneholder læremateriale:

Eksempelbank

Eksempelbanken henvender seg primært til hørelærepedagoger og blivende hørelærepedagoger, men kan også være relevant for andre typer musikkpedagoger.

I mitt virke som hørelærepedagog bruker jeg ofte mye tid på å finne musikkeksempler på temaer som skal gjennomgås i undervisningen. Dette nettstedet er utviklet med tanke på å være et verktøy i planleggingen av undervisning, med mål om å lette det tidkrevende arbeidet med å finne gode musikkeksempler.
Nettstedet inneholder lytte- og noteeksempler på ulike taktarter, rytmefigurer, skalatyper, modulasjoner med mer. Verkene som er benyttet er hentet fra ulike sjangere og stilarter. I så stor grad som mulig, er det også vedlagt minst ett eksempel pr tema fra barnesang-/folkesanglitteraturen. Slik kan det kjente og kjære brukes i innlæringen av det ukjente.

For å kunne lytte til musikkeksemplene kreves abonnement på streamingtjenesten Spotify.

Eksempler på polyrytmer og harmoniske funksjoner finnes ikke på dette nettstedet, da dette allerede finnes på www.polyrytmer.info og på www.klassisk-harmoni.no.

Musikkeksempler.no utvikles og oppdateres kontinuerlig. Om du har forslag til verker som bør finnes i eksempelbanken, eller kommentarer til siden, er du velkommen til å ta kontakt på e-post: maria.m.tollefsen@uit.no.

Læremateriale i hørelære

Lærematerialet henvender seg til studenter i høyere musikkutdanning og elever ved musikklinje i videregående skole og folkehøgskole. Med utgangspunkt i gode musikkeksempler, kan studenten gjennom arbeid med oppgavematerialet tilegne seg kunnskap om- og ferdigheter i mange av byggesteinene i vestlig musikk.